Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Om zaken vlot te laten verlopen kan u hieronder onze algemene voorwaarden vinden. Kath & hond houdt zich eraan op een eerlijke manier zaken te doen en staat steeds open voor dialoog mocht u toch problemen ondervinden in deze zakenrelatie.


1. Bevestiging afspraak:


Bij het maken van een afspraak krijgt u van Kath & hond een bevestigingsmail met daarin duidelijk vermeld datum, tijdstip, plaats en verschuldigde bedrag. De tarieven vermeld op deze website zijn vast en inclusief BTW. Indien u niet over e-mail beschikt zal deze per SMS verstuurd worden. Vanaf dan is de afspraak bindend.


2. Betalingen:

- Trainingslessen:


* Er kan slechts op twee manieren betaald worden:


    1. Cash aan het einde van elke afspraak. Mogen wij u vragen om het gepaste bedrag te kunnen betalen.


    2. Overschrijving op de rekening van Kath & hond, ten laatste drie werkdagen VOOR de afspraak.


        Indien op die datum het bedrag niet op de rekening van Kath & hond staat, dient u alsnog cash te betalen aan het einde van de afspraak.


        Dit om discussies te vermijden dat het gestorte bedrag nog "onderweg" is.


        Rekeningnummer: BE36 0016 6087 1281 - BIC code: GEBABEBB.


- Workshops/seminaries/opleidingen:


* Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling op ons rekeningnummer: BE36 0016 6087 1281 - BIC code: GEBABEBB en dit binnen de 14 dagen na uw inschrijving, zoniet kan uw plaats op de reserveringslijst niet meer gegarandeerd worden.


* Bij ontvangst van betaling op onze rekening krijgt u van ons een bevestigingsmail, deze geldt als inschrijvingsbewijs voor uw deelname.3. Annuleringsvoorwaarden:


- Trainingslessen:


* Kath & hond kan deze afspraak annuleren in geval van overmacht en dit per mail, maar zal u steeds trachten ook telefonisch te bereiken.


* wanneer u, als klant, de afspraak wenst te annuleren kan dit telefonisch of per mail, tot 14 dagen voor de afspraak. Bij annulatie korter dan 14 dagen voor de afspraak kan dit telefonisch of per mail mits betaling van 30% van het verschuldigde bedrag voor die afspraak. Bij annulatie minder dan 24u voor de afspraak kan dit enkel telefonisch en mits betaling van 100% van het verschuldigde bedrag voor die afspraak. Bij ziekte van u of uw hond (mits aan te tonen via doktersbewijs) en als er binnen de maand een nieuwe afspraak gemaakt wordt vervallen de annulatiekosten.


* betaalde lessenpakketten dienen binnen een termijn van 6 maanden opgenomen te worden, te tellen vanaf de laatste les, zoniet vervallen de reeds betaalde lessen, het resterende bedrag wordt niet terugbetaald. Behoudens aantoonbare overmacht (ziekte baasje of hond, overlijden baasje of hond) kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Wanneer de nodige bewijzen van dokter of dierenarts kunnen voorgelegd worden kan er afgesproken worden de lessen voor bepaalde termijn op te schorten of af te lassen met terugbetaling van het resterende bedrag.


- Workshops, seminaries, opleidingen:


* bij annulering tot 1 maand voor de workshop/het seminarie/de opleiding, krijgt u het volledige bedrag terugbetaald;


* bij annulering tot 2 weken voor de workshop/het seminarie/de opleiding, betaalt u 50% van het inschrijvingsbedrag;* bij annulering minder dan 2 weken voor de workshop/het seminarie/de opleiding, betaalt u het volledige inschrijvingsbedrag


4. Aansprakelijkheid:


Kath & hond is niet aansprakelijk voor ongevallen vóór, tijdens of na het consult/de les, waarbij uw hond het slachtoffer is of zelf de schade aanricht. Uzelf bent te allen tijde de verantwoordelijke over uw hond en dient de nodige verzekeringen hiervoor te hebben (familiale polis).